Luovuutta luonnosta

LUOVUUTTA LUONNOSTA LAPINLAHDESSA

Nature art in Lapinlahti - Природное творчество в Лапинлахти
25. 2. - 3. 4. Tiistaisin, Keskiviikkoisin ja Lauantaisin

Luovan toiminnan ja kuvataiteen kerho lapsille Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksessa
Nature art workshop for children in Lapinlahti city center
Природное творчество для детей в городском центре Лапинлахти

Tutustumme monipuolisesti erilaisiin taidetekniikoihin hauskalla ja luovalla tavalla. Etsimme yhdessä uusia mielenkiintoisia luomisen tapoja.

Haemme innoitusta Lapinlahden puistosta ja käytämme luonnon materiaaleja pieniin projekteihimme. Muovaamme ideoistamme todellisuutta ja opimme ilmaisemaan itseämme kuvataiteen keinoin. 

Käytetyt materiaalit ovat luonnonmukaisia ja lapsille turvallisia.

Tiistaisin 17 - 18.30 Venäjä ja Suomi

Keskiviikkoisin 17 - 18.30 Englanti ja Suomi
Lauantaisin 14 - 15.30 Venäjä ja Englanti

Yli 5-vuotiaille

Opetus on kahdella kielellä

Osallistuminen on maksutonta

We will learn a variety of art techniques through fun and experimentation.

Together we will explore fun and alternative ways to be creative. We will gather inspiration from Lapinlahti area and collect natural materials for our small art projects. Kids will turn their ideas into reality and learn to express themselves in different painting styles.

All materials are eco-friendly, safe for the kids and the environment.

Tuesdays 17 - 18.30 Russian and Finnish

Wednesdays 17 - 18.30 English and Finnish
Saturdays 14 - 15.30 Russian and English

For kids from 5 years old

Lessons are held in two languages

Free admission

Мы научимся разным изобразительным техникам, проводя веселые эксперименты с краской.

Вместе, мы будем искать новые способы создавать картины, черпая вдохновение из парка Лапинлахти. Мы будем собирать природные материалы для наших небольших творческих проектов и научимся воплощать наши идеи в жизнь. 

Все используемые материалы безопасны для детей и окружающей среды.

Вторник 17 - 18.30 на Русском и Финском
Среда 17 - 18.30 на Английском и Финском

Суббота 14 - 15.30 на Русском и Английском

Для детей от 5 лет

Занятия проводятся на двух языках одновременно

Участие бесплатное

Lapinlahden puisto

Fahlanderin puistotie

Venetsia-talo

Lapinlahden kaupunkiluontokeskus