Luonnon ja valon työpaja / Light & Nature workshop 22.3. - 11.4. 2019 Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksessa

Työpaja käsittelee taidetta osana Lapinlahden puistoluontoa. Tutustumme esimerkkitaiteilijoihin sekä kerron omasta taiteellisesta työskentelystä aiheeseen
liittyen( ehkä vierailevia taiteilijoiden kanssa). Tämä toimii avauksena minkälaista ympäristötaide voi olla, mikä merkitys sillä on, ja mitä se voisi edustaa tulevaisuudessa. Avainasemassa on materiaalien käytännöllisyys / teoksen hetkellisyys ja taiteen muuttuva muoto. Käymme myös läpi ympäristötaiteen perusajatuksia, jonka jälkeen ryhdymme työskentelemään tehden teoksia Venetsia-rakennuksen ja Lapinlahden sairaalan läheisyyteen.

Työskentelyn lähtökohta on käyttää luonnosta löytyvää materiaalia. Esimerkiksi lunta / vettä ( maaliskuu- huhtikuu) mahdollisesti lumen loppuessa hiekka, risut, kivet... jne.

Työpajan edetessä ja tarpeen vaatiessa on mahdollista käyttää rajoitetusti muitakin kun luonnon materiaalia. Teoksessa voi käyttää valoja, ääntä tai vaikka internet-paikantimia. Se voi olla kolmiulotteinen veistos tai rakennelma kuitenkin niin, että teos ei saa rasittaa paikan ekologiaa. Tärkein teoksen suunnittelun lähtökohta on paikan fyysisen, visuaalisen sekä historiallisen luonteen oivaltaminen.

Työpajassa liikkutaan ja työskennellään ulkona, löydetään uusia luovuuden osa-alueita sekä syventyä kaupunkiluontoon taiteen keinoin.

Vetäjänä Panu Ollikainen


Workshop is about art as a part of the nature in the Lapinlahti hospital park. We start with getting familiar with environmental artists and styles. What is environmental art, what is its meaning, past and future. Materials come from nature, works fit in to the nature and they are by definition temporary and changing. We can to some extent also use others materials, light, digital devices, sounds etc. But it cannot leave permanent marks or disturb nature. The aim is to move and work outside, find creativity from the parks urban nature.

Työpajan järjestää Kulttuuritoimen Kokemusjakamo, joka tukee nuorten pääsyä taide- ja kulttuurialoille tarjoamalla tiloja työskentelyyn ja kokoontumiseen sekä ohjaa nuoria alalle. Kysy työpajan aikana lisää Kokemusjakamosta.

Työpaja on osa Lapinlahden kaupunkiluontokeskuksen toimintaa ja sijaitsee Lapinlahden sairaalapuistossa ( Lapinlahdenpolku 8) Venetsia-talossa lähellä rantaa.

Jätä yhteystietosi ja merkitse alustavat päivät, jolloin voit osallistua työpajaan. Voit työskennellä teoksesi kanssa myös itsenäisesti oman aikataulusi mukaan.

HUOM! Pari ensimmäistä kertaa on pakollisia, koska ideointia ja suunnittelu tehdään yhdessä.

Kokemusjakamo-logot-07-saturated50.png


ILMOITTAUTUMINEN

Kysymys, kommentti/question or comment
Taustaa ja ideointia
Suunnittelua
Teosten valmistelu ja aloitus
Työskentelyä
Työskentelyä
AVAJAISET